ELDOM d.o.o. | Upravljanje, vzdrževanje, čiščenje in urejanje okolice stanovanjskih, poslovnih in turističnih objektov.
Menu

Slide thumbnail

Upravljanje, vzdrževanje, čiščenje
in urejanje okolice stanovanjskih,
poslovnih in turističnih objektov.

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Osnovno poslanstvo družbe je in ostaja nudenje kvalitetnih uslug svojim naročnikom pri vseh storitvah, ki jih ponujamo v okvirju vzdrževanja in upravljanja. Pri svojem delu stremimo venomer k izboljšanju in napredku in sledimo sodobnim tržnim gibanjem in prijemom. Želimo postati prepoznavni in s prijaznostjo in strokovnostjo pridobiti prednost pred konkurenco.

Upravljanje

101H

Družba ELDOM d.o.o. je specializirana za upravljanje poslovnih objektov, pri čemer je podlaga za sklepanje pogodb Stvarnopravni zakonik in Stanovanjski zakon. Z lastniki sklenemo pogodbo o upravljanju glede na namembnost poslovnih prostorov v kateri določimo merila za razdelitev vseh pripadajočih stroškov. Obseg storitev je enak kot pri upravljanju s stanovanjskimi objekti. Na osnovi izkušenj lahko storitev upravljanja ponudimo tudi lastnikom večstanovanjskih stavb.

UPRAVNIKI IZVAJAJO V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH 4 SKUPINE RAZLIČNIH OPRAVIL

apple-tasks-300x216

ORGANIZACIJSKO ADMINISTRATIVNA OPRAVILA

•    Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter posodabljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih

•    Pridobitev, nastavitev in posodabljanje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih

•    Zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb

•    Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije

bigstock-Architect-rolls-and-plans-67465795-300x200

TEHNIČNO STROKOVNA OPRAVILA

•    Pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi

•    Izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) za stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih

•    Izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja

•    Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi

office-515984-300x168

RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA OPRAVILA

•    Vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi

•    Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov

•    Inkaso obveznosti etažnih lastnikov

•    Opominjanje dolžnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba

•    Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti

Bidding on a home

Pravno – premoženjska opravila

•    Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi

•    Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike

•    vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov

•    Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb

•    Prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije.

Vzdrževanje

maintenance-image-1024x572

Vzdrževanje zajema vsa dela v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje in delovanje sistemov pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje. Za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske ali poslovne stavbe sprejmejo etažni lastniki načrt vzdrževanja za časovno obdobje najmanj enega in največ petih let, ki ga pripravi upravnik. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad.

V družbi ELDOM d.o.o. imamo zaposlene strokovno usposobljene delavce, ki so sposobni svetovati in pomagati lastnikom pri ohranjanju stanja stavbe in njenim izboljšavam. Upoštevamo predpise, ki narekujejo tudi upoštevanje usmeritev za izboljšanje bivalnega ali uporabnega ugodja, zanesljivosti delovanja naprav in sistemov v stavbi ter povečanja energijske učinkovitosti. Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada, ki jih lastniki zbirajo za namene vzdrževanja stavbe, gospodarimo v duhu dobrega gospodarja.

Great-Property-Management-Tools-1024x963

HIŠNIŠKE STORITVE

Obseg hišniških del zajema popravila na objektu v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem na skupnih delih in napravah, katere zmore in sme opraviti hišnik sam

•    Pregled objekta in skupnih prostorov •    Menjava žarnic •    Menjava stikal •    Manjša mizarska popravila skupnih oken in vrat (ključavnice, ščiti, zapirala) •    Ostala opravila v skladu z dogovorom s predstavniki lastnikov

lawnmower-384589-1024x680

ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE

Strankam lahko ponudimo čiščenje poslovnih prostorov in skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah ter urejanje okolice.

Z naročnikom sklenemo pogodbo o izvajanju storitev čiščenja glede na namembnost prostora v katerem se bo izvajalo čiščenje in lahko zajema:

•    Zabave zaključki ob koncu leta •    Sprejeme •    Poslovne dogodke •    Seminarje •    Razne delavnice in predstavitve •    Predavanja •    Sestanke

Počitniški domovi

portoroz38

Portorož

Na vzpetini nad portoroško promenado, nekoliko odmaknjen od vsakodnevnega vrveža in hotelov, v senci mogočnih borov in zelenja se nahajajo počitniški dom in apartmaji ELDOM. Najdete jih na imenitni lokaciji na Belem Križu, na nadmorski višini le nekaj nad 50 m, kjer se Vam razprostira prelep razgled na Piranski zaliv. Pogled vam seže od portoroške marine do hotela Bernardin in preko morja na hrvaško obalo. Od znamenite portoroške plaže je le 5 minut hoda, za obisk centra Portoroža, ki gostom ponuja najrazličnejše oblike zabave in užitkov, pa še kakšna minuta več.

main

Krvavec

Penzion Tia (Počitniški dom ELDOM) se nahaja na samem smučišču smučarskega centra Krvavec tik ob poligonu in smučarski vlečnici za otroke. Dostop do penziona je z vlečnico za otroke Luža, s štirisedežnico Tiha dolina ali peš (15 min). Za prtljago je organiziran prevoz s sanmi. Penzion nudi otrokom prijetno zavetje in počitek saj se v njem združujejo šport, zabava in sprostitev.

Vsi željni zabave boste na smučišču Krvavec in v prostorih Penziona Tia gotovo našli nekaj zase. Na smučišču boste lahko izkusili prijetno smučanje, znotraj penziona pa uživali ob dobri hrani in zabavi. Smučišče RTC Krvavec je priljubljena izletniška točka tako za mladino, kot tiste mlade po srcu. Mnogi obiskovalci tudi v poletnih mesecih uživajo ob sprehodih v naravi in si v pristnem gorskem okolju napolnijo baterije.

Namestitev: V Penzionu je na voljo 14 dvo, tri in pet posteljnih sob, možna tudi dodatna ležišča. V vsaki se nahaja TWC, v nekaterih tudi balkon.

ELDOM – Rab

ELDOM RAB d.o.o. je hčerinsko podjetje družbe ELDOM, v njeni 100% lasti. Družba upravlja s preko 150 apartmaji slovenskih firm in fizičnih oseb na Hrvaškem. Imamo urejeno recepcijsko službo v vseh krajih, kjer se nahajajo nepremičnine. V Biogradu na moru in na Rabu pa imamo organizirano lastno recepcijsko službo. Upravljanje svojih počitniških enot na Hrvaškem nam zaupajo mnogi renomirani naročniki, med njimi so največji Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, DARS, DEM in številni veliki in manjši poslovni sistemi ter posamezniki. Trudimo se, da to zaupanje upravičimo in to nam zelo dobro uspeva. Dolgoletne izkušnje na področju upravljanja, razdelitve stroškov ter rednega vzdrževanja so naše prednosti, ki Vam jih lahko ponudimo. Naš cilj je vzpostaviti in vzdrževati nivo kvalitetnega upravljanja in vzdrževanja Vaše nepremičnine ter zagotavljanje najboljših možnih pogojev za počitnikovanje. Zaradi dobro vzpostavljenega vzdrževalnega servisa smo Vam vedno pri roki, ko boste to najbolj potrebovali. Naša želja je Vaše zadovoljstvo in ohranjanje vrednosti Vašega premoženja.

Za svoje naročnike opravljamo naslednje storitve: •    Upravljanje z nepremičninami •    Pravno premoženjski posli in sklepanje pogodb •    Vodenje administrativno računovodskih del •    Kategorizacija turističnih objektov •    Manjša in večja investicijska dela •    Vzdrževanje objektov in okolice •    Čiščenje in priprava objektov na zimovanje •    Recepcijske storitve •    Trženje nastanitvenih kapacitet

croatia16

Vizitka

slider

Družba za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin d.o.o.

Veselova ulica 10

2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2/555 2 740 Fax: +386 (0)2/25 12 780 TRR: SI56 6100 0000 9184 404

V naše znanje in sposodbnosti zaupajo že mnogi!

Postanite tudi vi del naše družine.
sodo
informatikadd
probanka
energija-plus
oven
elektro-maribor
intereuropa
NA VRH